Beeldbank - archief

Digitale beeldbank met foto's van Dick en Jopie Leeuwestein, lees meer.

 

Annee Bos viert 50 jarig jubileum

 

Trouwe bezoekers van het documentatiecentrum van Museum Hoeksche Waard kennen hem allemaal: Annee Bos. Hij is maar liefst vijftig jaar aan het Museum verbonden! Jarenlang was hij werknemer, en nog steeds is hij als vrijwilliger wekelijks in Heinenoord te vinden. Ter ere van dit heugelijke feit organiseerde het Museum op vrijdagavond 9 december 2016 in ‘De Hofpoort’ van N.H. Kerk te Heinenoord een symposium over het werkterrein van Annee: geschiedenis en genealogie van de Hoeksche Waard. 

 

Vijf sprekers voerden het woord, te weten:

  • Jesse in ’t Veld met ‘Een bos aan historie, Annee en de Hoeksche Waard’. Jesse in 't Veld studeert Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie te Amsterdam. In zijn vrije tijd is hij actief vrijwillig molenaar op de korenmolen van Puttershoek. Ongeveer 2.5 jaar geleden ontmoette hij Annee en sinds die tijd hebben ze veel contact over historische onderwerpen. Samen zijn ze betrokken bij de werkgroep tot onderhoud van de Mariënhof in Westmaas.                                                                                                                                                                        
  • Arjan Nobel ‘Van je familie moet je het maar hebben…’. Arjan Nobel is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Schreef een boek over het Hollande plattelandsbestuur in de vroegmoderne tijd. Op dit moment doet hij onderzoek naar vormen van lobby en politieke samenwerking in de zeventiende eeuw en schrijft hij een boek over de cartografie van de Hoeksche Waard. Hij ontmoette Annee voor het eerst tijdens zijn studententijd in de jaren '90 en sindsdien hebben ze altijd contact gehouden.                                              
  • Fred van Lieburg ‘Van oude mensen, de kaartjes die voorbijgaan’. Fred van Lieburg is hoogleraar religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Hij publiceerde talloze boeken en artikelen over het Nederlands protestantisme vanaf de zestiende eeuw. Op dit moment schrijft hij onder andere een boek over de Synode van Dordrecht als politiek en religieus evenement. Fred van Lieburg kent Annee al sinds het begin van de jaren ‘80, toen hij in het Museum Hoeksche Waard onderzoek deed naar zijn familiegeschiedenis.                                                                                                          
  • Wim Blok '(Stam) bomen over Bos'. Wim Bos is directeur van het Nederlands Leder en Schoenen Museum in Waalwijk. Hij leerde Annee Bos eind 1969 kennen, toen hij op advies van zijn leraar Jan de Rooy een bezoek bracht aan de bescheiden genealogische afdeling, die toen in de bibliotheek van het Hof was gevestigd. Een verslaving was geboren: voortaan was de zaterdagmiddag gereserveerd voor het Museum. Op aandrang van Annee kwam daar al spoedig de ochtend bij, waarin Annee, De Rooy en Wim met wisselende andere personen aan de uitbreiding in Oost-Leeuwenstein werkten. Ook nadat Wim eind jaren ‘80 een stapje terug deed in Heinenoord, bleef er geregeld en goed contact met Annee. Een vriendschapsband die dus al 47 jaar duurt!                                                                                                                                                                                                                                                                  
  • Als laatste nam burgemeester Jan Luteijn uit Numansdorp het woord. Hij sprak over hoe hij Annee heeft leren kennen en waarderen om zijn uitmuntende kennis van de streekhistorie. Als dank en waardering overhandigde Luteijn een prachtige porseleinen schaal van Gemeente Cromstrijen.

Annee voelde zich vereerd dat hij plaats mocht nemen op de mooie stoel uit de trouwzaal van de Kerk in Heinenoord. Hij kijkt terug op een schitterende avond die hij nooit zal vergeten. Als dank voor zijn jarenlange inzet ontving hij een tablet van Museum Hoeksche Waard, zodat hij ook mobiel over zijn kennis kan beschikken.

 

Foto boven v.l.n.r.: Jesse in 't Veld, Wim Blok, Annee Bos, Arjan Nobel en Fred van Lieburg.

Foto's: Cor Nugteren.