BgMax

Column 29 museumHW

November in het teken van Sint-Elisabeth                                                  door D.J. List 3-11-2021

 

 

De maand november staat in Museum Hoeksche Waard volledig in het teken van de heilige Elisabeth en de Sint-Elisabethsvloed, die 600 jaar geleden plaatsvond.

 

Column 29 nieuwIn 1207 werd in Bratislava, Hongarije een prinses geboren. Haar naam was Elisabeth, dochter van koning Andreas II en zijn echtgenote Gertrud. Elisabeth werd als kind al uitgehuwelijkt aan Lodewijk, de erfprins van Thüringen. In 1220 traden Lodewijk en Elisabeth ook daadwerkelijk in het huwelijk. De vrome Elisabeth viel op door haar extreme devotie. Zij bad erg veel. Ook besteedde zij veel tijd aan de armen en zieken. Het is bekend dat zij voedsel naar hen bracht, ook toen Lodewijk haar dat nadrukkelijk had verboden. Op een dag betrapte Lodewijk Elisabeth en eiste dat zij hem liet zien wat zij onder haar kleding verborg. Maar het voedsel bleek te zijn veranderd in rozen, symbool van zuiverheid en onschuld. Dit is slechts één van de wonderen die tijdens het leven van Elisabeth plaatsvonden. Zij stierf helaas al op jonge leeftijd, in 1231. Reeds in 1235 verklaarde paus Gregorius IX haar heilig. Haar naamdag valt op 17 november, de dag van overlijden. Elisabeth is de patroonheilige van liefdadigheid, ziekenhuizen, wezen en de Derde Orde van Sint Franciscus. Sint-Elisabeth staat ook bekend als Elisabeth van Thüringen, Elisabeth van Hessen en Elisabeth van Hongarije.

Lees meer: Column 29 museumHW  

Column 28 museumHW

Drukte in Museum HW        door D.J. List 6-10-2021

 

 

column 28De informatiemiddag voor potentiële vrijwilligers op 21 september jongstleden was een groot succes. Veertien enthousiaste bezoekers lieten zich informeren door verschillende coördinatoren en maakten hun voorkeuren voor werkzaamheden duidelijk. Het is van groot belang te weten waar de interesses van eventuele nieuwe vrijwilligers liggen. In het museum zoeken we naar de perfecte match tussen de openstaande vacatures en de kwaliteiten en ambities van deze personen. Op deze manier blijven vrijwilligers enthousiast en gemotiveerd. Wanneer u deze column leest worden de eerste nieuwe mensen reeds ingewerkt.

 

De wisseltentoonstellingen van Museum Hoeksche Waard vinden plaats in de herenboerderij Oost-Leeuwenstein. Daardoor lijkt het alsof in ’t Hof van Assendelft weinig gebeurt. Dat gaat in de toekomst veranderen. Eén van de zalen op de eerste verdieping zal volgend jaar volledig worden geweid aan de archeologie van het eiland. In ’t Hof worden reeds archeologische topstukken getoond, maar in samenwerking met de Stichting Archeologie Hoeksche Waard zal deze presentatie voor een langere periode drastisch worden uitgebreid.

Lees meer: Column 28 museumHW 

Column 27 museumHW

Het Dordts Tramcomité: De strijd om het OV in de HW     door rob van Brakel 1-9-2021

 

Op 29 april 1898 staat er in het ‘Dagblad van Zuid-Holland en ’s Gravenhage’ een aankondiging van de Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij dat de ‘Stoomtramweg Rotterdam – Hoeksche Waard’ op de daarop volgende maandag, 2 mei 1898, geopend wordt voor personenvervoer. Per 1 juni volgt dan het vrachtvervoer. De dienstregeling bestaat uit twee lijnen: Rotterdam Stieltjesplein – Oud Beijerland Marktplein en Rotterdam Stieltjesplein – Zuid Beijerland (zonder nadere aanduiding). Men gaat ervan uit dat de rit naar Oud Beijerland 1 uur en 20 minuten gaat duren en die naar Zuid Beijerland 1 uur en 56 minuten. De lijn naar Strijen is op dat moment nog niet klaar en voorlopig rijdt er een omnibus tussen Blaakschedijk en Strijen Postkantoor, die over die afstand naar verwachting 1 uur en 10 minuten gaat doen. Voor ons geen bericht om van achterover te slaan, want met de fiets doe je het sneller, maar voor die tijd met slechte wegen een enorme verbetering.   

                                                                                                                                                                         foto: RTM omnibus

Museum Het Land van Strijen

Omnibus RTMVoor 1888 was de Hoeksche Waard alleen te bereiken via de boot. Je kon onder andere naar Willemstad, Rotterdam en Dordrecht, en met pontjes naar de omringende eilanden. Vooral Dordrecht was geïnteresseerd in een vaste oeververbinding in verband met de aanvoer van agrarische producten. De overzeese handel liep sterk terug door de verzanding van de verbindingen met de zee, en handel en industrie richtten zich steeds meer op het omringende platteland: de Alblasserwaard, IJsselmonde en de Hoeksche Waard. Rond 1870 verzocht de gemeente ’s Gravendeel de Provincie Zuid Holland om een brug naar Wieldrecht, maar dat werd geweigerd. Er kwam in 1888 wel een brug bij Blaakse Dijk, maar die lag veel ongunstiger voor de handel met Dordt. Toch gaf men de strijd niet op…

Lees meer: Column 27 museumHW

Column 26 MuseumHW

Het buitengebeuren van Museum Hoeksche Waard: de tuin van Mien Ruys.    door Rob van Brakel   4-8-2021   

 

Tuin HvA 20150808 092216Nu deze zomer de nadruk wordt gelegd op buiten recreëren, is het de moeite waard te weten dat Museum Hoeksche Waard ook buiten veel biedt. Het gaat om de tuin van ‘t Hof van Assendelft in Heinenoord, de vroegere woning van de ambachtsvrouwe. Hoe de tuin er aanvankelijk heeft uitgezien, weten we niet. Wel is bekend van een plattegrond uit 1830 dat er vruchtbomen stonden en dat er een moestuin was. Verder werden in een tekst uit 1793 een vierkant plein voor ‘t Hof en een poort beschreven. De huidige tuin is in 1995 ontworpen door de tuinarchitecte Mien Ruys en vanaf 1997 aangelegd door vrijwilligers.

Mien Ruys werd geboren in 1904 op de kwekerij van haar ouders, in Dedemsvaart. Ze was een van de acht kinderen van Bonne Ruys, oprichter en directeur van kwekerij Moerheim. Na haar opleiding aan de Hogeschool voor Tuinarchitectuur in Berlijn ging Mien op Moerheim werken. Er was een nieuwe afdeling ontwerpen en zij kreeg daar de leiding. Haar belangstelling lag minder bij het kweken van planten dan bij de toepassing ervan in tuin en landschap. Ze experimenteerde in de moestuin van haar ouders. Ze leerde daarvan dat bodemgesteldheid en plantenassortiment niet altijd samen gaan. In het vervolg koos ze voor planten die thuishoren bij de gegeven omstandigheden.

Een specialisme van Mien Ruys was de inrichting van rijkbloeiende borders van vaste planten. Ook paste ze als eerste spoorbielzen in tuinen toe, wat haar de bijnaam Bielzen Mien bezorgde. Ze was in Nederland een van de eersten die zich als tuinarchitect serieus bezighield met kleinere stadstuinen, zoals in Barendrecht (1957) en Rotterdam (1962). Ze was ook als landschapsarchitect betrokken bij het ontwerp van het dorp Nagele. Dat is in de modernistische stijl gebouwd, en ze zorgde daarom voor aanplantingen in rechte rijen om zichtlijnen in het dorp te creëren. Dat sloot aan bij de platte daken van de woningen. Bij het ontwerp van het centrale park vond ze dat de paden gelegd moesten worden langs 'olifantenpaadjes', spontaan gevormd door voetgangers.

 

Lees meer: Column 26 MuseumHW  

Column 25 MuseumHW

Na ruim 75 jaar: een gezicht voor De tien van ‘Moeder’   door Dini Heijden  7-7-2021   

 

6 de 10 van MoederAl die jaren wist niemand wie ze waren. Ook elkaar kenden zij niet. Sommigen van hen stonden daar jaar in jaar uit op 4 mei tijdens de dodenherdenking bij het monument ‘Moeder’ in Heinenoord. Sinds kort zijn ze uit de anonimiteit, enkelen van de kinderen en kleinkinderen van de tien mannen, die op 18 februari 1945 op de plek van het monument door de nazi’s zijn doodgeschoten. Eén van die tien schreeuwde vlak voor hij stierf: ‘Moeder’.

De nabestaanden zijn gevonden dankzij uitgebreid onderzoek van een werkgroep van Museum Hoeksche Waard. Het museum en de gemeente Hoeksche Waard wilden, 75 jaar na de bevrijding, gezamenlijk een boekje samenstellen over de tien mannen. Behalve hun namen was er nauwelijks iets over hen bekend. Tal van bronnen zijn nageplozen.

Het plan was, de nabestaanden uit te nodigen voor een bijeenkomst op 4 mei 2020 in het museum, waar het boekje, getiteld De tien van ‘Moeder’ zou worden gepresenteerd. Door de maatregelen tegen het Corona-virus kon deze bijeenkomst uiteraard niet doorgaan. Ook een jaar later op 4 mei was een bijeenkomst nog niet mogelijk. Zaterdag 3 juli komt het gezelschap nu naar Heinenoord, voor de presentatie van het boekje en een korte bijeenkomst bij het monument.

 

Het verhaal van de tien mannen is in beginsel bekend. Zij werden uit de strafgevangenis in Scheveningen, het ‘Oranjehotel’, gehaald en op zondagmorgen 18 februari 1945 gefusilleerd als vergelding voor iets, waarvan zij niet eens wisten dat het was gebeurd. Het ging om de liquidatie door het verzet, van NSB-burgemeester Simonis van Goudswaard, Piershil en Nieuw-Beijerland. Dat gebeurde een dag eerder, zaterdagochtend 17 februari 1945, op de plek waar nu het monument staat.

 

Lees meer: Column 25 MuseumHW 

Column 24 MuseumHW

Van Keizersdijk tot RoPaRun                        door Rob van Brakel  4-6-2021   

 

Door Covid-19 is het er helaas niet van gekomen, maar op Tweede Pinksterdag loopt de weg van Parijs naar Rotterdam normaal gesproken altijd door de Hoeksche Waard. In vroeger eeuwen was dat het hele jaar zo en speelde ons eiland in belangrijke rol in de internationale verbindingen.

 

Na de Sint-Elizabeth vloed in 1421 was een groot deel van wat later de Hoeksche Waard zou worden, onbegaanbaar terrein. In het westen waren kwelders en slikken, heel beperkt via het water bereikbaar. Vervoer over land ging moeizaam. In de jaren daarna werd het oostelijk deel van ons eiland weer opgenomen in het landelijke wegennet, getuige de naam Keizersdijk. Deze dijk is de oude verbindingsweg tussen Maasdam en Strijen. Naar welke keizer de dijk genoemd is, blijft onduidelijk: sommigen houden het op Karel de Grote, anderen op Karel V.

 

5 2021 Column paaltje Napoleon routeIn de 17e eeuw werden de betrekkingen met Frankrijk belangrijk. Er werd halverwege de eeuw een reguliere postdienst opgericht tussen Den Haag en Parijs. Ten eerste omdat de Republiek een belangrijke macht was geworden. Ten tweede omdat de bureaucratie was toegenomen, waardoor men allerlei transacties schriftelijk moest vastleggen. De koeriers reisden aanvankelijk over Dordrecht, maar in 1650 werd voor een andere route gekozen. Vanaf Rotterdam reisde men naar Heerjansdam. Via Kuipersveer naar Strijensas, en naar Zevenbergen. En vandaar naar Parijs.

Omdat deze postroute de snelste verbinding was, reisde iedereen die haast had via deze weg. Zo ook de Friese stadhouder Johan Willem Friso, die in 1711 werd weg geroepen van zijn legeronderdeel en snel naar Den Haag moest voor een erfeniskwestie. Wat hij natuurlijk beter had kunnen laten, want hij verdronk in het Hollands Diep.

Lees meer: Column 24 MuseumHW

Column 23 MuseumHW

Column nr.23 mei 2021 – Museum Hoeksche Waard – Dirk-Jan List

 

 

Themajaar Sint-Elisabethsvloed (1421)

Gedurende de middeleeuwen werd het gebied van de huidige Hoeksche Waard en omgeving regelmatig getroffen door watersnoodrampen. Hiervan is er één heel bekend. Op 19 november 1421 werd de Grote Waard (Zuidwest-Nederland) getroffen door een zware watersnoodramp. Dijken braken door en het water verzwolg hele dorpen. Het resultaat was een ingrijpend veranderd landschap. Omdat 19 november de naamdag is van de heilige Elisabeth ging deze overstroming de geschiedenis in als de Sint-Elisabethsvloed. Dit moment wordt tegenwoordig gezien als het begin van het ontstaan van de Hoeksche Waard. Museum Hoeksche Waard herdenkt deze gebeurtenis met twee tentoonstellingen. In juni hoopt het museum haar deuren weer te mogen openen voor het publiek.

 

Drie Strooomen (23 juli t/m 31 oktober 2021)

CompositieDe eerste wisseltentoonstelling van het herdenkingsjaar betreft een presentatie van moderne kunst, gemaakt door drie beeldend kunstenaars uit de Hoeksche Waard. Dis Groenhoff, Ingrid van den Oord en Gerard Bogaerds laten zich voor deze expositie inspireren door water. Als eiland was het leven in de Hoeksche Waard afhankelijk van het water, dat isoleert en verbindt.

Het getoonde werk bestaat uit zowel oud als nieuw werk. Eén van de oude werken zijn de zandzakjes van Dis die de watersnoodramp van 1953 verbeelden. Het is niet algemeen bekend dat toen ook de Hoeksche Waard zwaar werd getroffen. Dis werkt graag met textiel en ceramiek. Ingrid maakt naast beeldende kunst ook poëzie. In 2016 werd zij verkozen tot dichter van de Hoeksche Waard. Voor de presentatie Water maakt zij een kunstwerk dat beide disciplines verenigt. Het werk van Gerard is eveneens breed georiënteerd. Hij maakt zowel twee- als driedimensionaal werk. Voor dit drieluik is zijn scheepswerk (houten beelden) interessant. Maar het is nog een grote verrassing wat verder zal worden getoond.

 

600 JAAR HOEKSCHE WAARD (12 november 2021 t/m 8 mei 2022)

In de historische tentoonstelling over het ontstaan van de huidige Hoeksche Waard komen verleden, heden en toekomst samen. Deze presentatie gaat in op twee zaken: 1. het typerende landschap met zijn polders, dijken, dijkdorpen en molens en 2. de ontsluiting van het eiland door middel van pontjes, bruggen en tunnels. Eeuwen lang wist de Hoeksche Waard de unieke identiteit met klederdrachten en dialecten te behouden.

Omdat het eiland niet meer is geïsoleerd van het vaste land zijn de traditionele lokale zaken als klederdrachten en dialecten naar de achtergrond verdwenen. Tegenwoordig komen er steeds meer mensen van buiten het eiland om hier te wonen, werken en recreëren.

De Hoeksche Waard heeft ‘unique selling points.’ Dit zijn zaken die speciaal zijn voor het eiland. Op het gebied van de landbouw is de Hoeksche Waard tegenwoordig zeer innovatief. Verschillende ideeën komen samen in het project Foodlab Hoeksche Waard. Dit plan wil de landbouw en voedselsector van het eiland op de kaart zetten. Het geeft de Hoeksche Waard een interessant toekomstperspectief.

Column 22 MuseumHW

MUSEUM HW ZOEKT SCHENKER (M/V) MYSTERIEUS ARCHIEF       DIRK-JAN LIST 2-4-2021

 

Museum Hoeksche Waard staat weliswaar in Heinenoord, maar het is wel het museum voor het hele eiland. Daarom verzamelen en bewaren we ook voorwerpen uit de andere plaatsen in de Hoeksche Waard.

Sinds enige tijd is er iets merkwaardigs gaande in Heinenoord. Met grote regelmaat stopt iemand delen van een oud, bijzonder en handgeschreven archief in de brievenbus van het museum. Dit is jammer, want regen kan de documenten beschadigen. Het zijn multomappen met handgeschreven teksten over panden in Strijen en ’s-Gravendeel. Ook zijn fotokopieën toegevoegd. Al lezende blijken het voornamelijk passages uit notariële akten te zijn. Het is duidelijk een onderzoek naar wie waar woonde. De gegevens bestrijken de achttiende en negentiende eeuw. De multomappen zijn vermoedelijk omstreeks 1980 aangeschaft. 1

Tussen de documenten zit helaas geen bericht van de afzender. Wij willen graag weten wie de schenker (m/v) is. We gaan ervan uit dat het familie van de oorspronkelijke auteur is. Daarom vragen we u als lezer ons te helpen bij het oplossen van dit mysterie. 

Wel zit er een schrijfblok met kalender uit 1998 bij. Dit blok omvat een deel van de handgeschreven tekst van Jaap van den Hoek voor zijn boek De Mookhoek (2009). Zijn dochter heeft beaamd dat haar vader de schrijver is van deze tekst. Maar het handschrift van de notities in de multomappen is duidelijk van een ander. Mogelijk was de schrijver van dit bijzondere archief wel één van de meelezers van het boek De Mookhoek. Maar we weten niet wie. Wie herkent dit verhaal?

Graag kom ik in contact met de geheimzinnige schenker van het archief, zodat we een afspraak kunnen maken voor het in één keer in ontvangst nemen van de hele verzameling. (Dirk-Jan List: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-12236015).

 

Oproep vrijwilligers

Voordat Museum Hoeksche Waard haar deuren weer mag openen voor bezoek willen we graag ons vrijwilligersbestand uitbreiden. Om deze zomer zowel ‘t Hof van Assendelft als de Herenboerderij Oost-Leeuwenstein te kunnen openen hebben we meer baliemedewerkers nodig. De functie van baliemedewerker is een uitstekende manier om weer onder de mensen komen. De huidige baliemedewerkers zijn een gezellige club mensen. De nieuwe vrijwilligers kunnen, als zij dat willen, hun baliewerkzaamheden combineren met andere taken. Balie- en horecawerkzaamheden zijn goed te combineren. Maar een combinatie met het verzorgen van rondleidingen of het optreden als suppoost is ook denkbaar.

Daarnaast zoekt het museum mensen voor werkzaamheden die meer achter de schermen plaatsvinden. Deze taken omvatten onder andere het invoeren van beschrijvingen van de omvangrijke museumcollectie in het digitale registratiesysteem Adlib. Daarnaast kunnen we altijd ondersteuning gebruiken bij zaken als historisch onderzoek voor het museum. Lijkt u dit wel wat? Graag bij mij opgeven per email op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Column 21 MuseumHW

Suze Groeneweg: hart voor de kleinen.     door Rob van Brakel        5-03-2021

 

In de Oud-Rotterdammer kom ik vaak enthousiaste verhalen tegen van ouderen, die in hun jeugd vanuit Rotterdam een dagje naar het strand mochten. Deze uitstapjes waren een uitkomst voor de kinderen uit de grote gezinnen in de arbeidersbuurten. Gezinnen, die vaak helemaal niet op vakantie gingen. Duizenden kinderen werden per boot of per trein naar het strand gebracht voor een dagje uit. De eerste editie werd in 1912 bedacht en georganiseerd door een Rotterdamse onderwijzeres, Suze Groeneweg.

In een eerder artikel over Suze Groeneweg is al gewezen op de belangrijke rol, die ze heeft gespeeld als eerste vrouwelijk lid van de Tweede Kamer. Maar wat heeft ze nog meer gedaan? Susanna Groeneweg werd in 1875 in Strijensas geboren als derde van vijf kinderen. Velen waren in de tijd nog ongeletterd. Haar moeder had pas op latere leeftijd lezen en schrijven geleerd. Zij zag het belang in van een goede opleiding. Daarom mocht Suze naar de Normaalschool in Numansdorp om onderwijzeres te worden. Ze begon haar loopbaan in Strijensas en kwam tenslotte in Rotterdam terecht. Suze Groeneweg combi

Omdat Suze als onderwijzeres veel misstanden in en buiten de school tegenkwam, werd ze lid van de socialistische partij, de SDAP. Ze kwam in het afdelingsbestuur. Daar organiseerde ze onder andere de hierboven genoemde uitstapjes van het Rotterdams Vakantie-Kinderfeest voor de kinderen uit de arme buurten. Ze was echter een groot tegenstandster van de oprichting van aparte vrouwenclubs in de partij, want dat zou aan vrouwen “alleen maar een stempel van ongelijkwaardigheid geven”.

Suze werd door de kieskring Rotterdam in 1918 in de Tweede Kamer gekozen. In 1919 kwam ze ook in de Rotterdamse gemeenteraad en in de Provinciale Staten. Ze hield zich vooral bezig met het lager onderwijs, de drankbestrijding en de arbeidsrechten van vrouwen. Het recht voor vrouwen op betaalde arbeid stond namelijk zwaar onder druk. Zo werden bijvoorbeeld vrouwelijke ambtenaren na hun huwelijk ontslagen.

Lees meer: Column 21 MuseumHW

Column 20 MuseumHW

Column nr. 20 Museum Hoeksche Waard door Dirk-Jan List        5-02-2021

 

SINT ELISABETHSVLOED (1421)

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het nog niet duidelijk of het Museum Hoeksche Waard op woensdag 10 februari de deuren voor het publiek mag openen. De avondklok is wel een feit en een nieuwe verlenging van de lockdown behoort nog steeds tot de mogelijkheden.

Het is pas het begin van het jaar, maar we zijn reeds begonnen aan de voorbereidingen van de tentoonstelling over de ontwikkeling van de Hoeksche Waard na de Sint Elisabethsvloed op 19 november 1421, de naamdag van Sint Elisabeth. Wist u dat er in die tijd nog twee maal een Sint Elisabethsvloed heeft plaatsgevonden? En wel in 1404 en 1424.

Met de overstroming van 1421 kwam er abrupt een einde aan de Grote Waard en begon de geschiedenis en vorming van de Hoeksche Waard zoals wij hem nu kennen. Door de geleidelijke inpoldering ontstond het typerende landschap van het eiland met dijken, dijkdorpen, kreken en poldermolens. De Hoeksche Waard is niet voor niets uitgeroepen tot een Nationaal Landschap. De Poldersche Molen te Maasdam en De Oostmolen te Mijnsheerenland zijn twee nog bestaande poldermolens, niet te verwarren met de overige korenmolens. Zij herinneren ons aan het verleden.

OmnibusDe Hoeksche Waard wordt omgeven door water. Water isoleert, maar water verbindt ook. De handelsverbinding tussen Parijs en Rotterdam is eeuwen oud. Aan het einde van de achttiende eeuw kwam Sara du Faget van Assendelft uit Den Haag naar Heinenoord om in de zomermaanden in ’t Hof van Assendelft de hofstad te ontvluchten. De verbinding tussen de Hoeksche Waard en het omliggende gebied kwam toen tot stand door verschillende veerpontjes (bootjes).

Sinds het einde van de negentiende eeuw kwamen vaste verbindingen tot stand. De oude Barendrechtse brug (de officiële naam is Brug over de Oude Maas, 1888) is hier een goed voorbeeld van. Vanaf 1897 reed er zelfs een stoomtram van de RTM (N.V Rotterdamsche Tramweg Maatschappij) over deze brug. In 1969 opende minister J.A. Bakker de Heinenoordtunnel (A 29). Inmiddels zijn er verschillende bruggen en tunnels die de Hoeksche Waard verbinden met de omliggende wereld.

Toen de RTM in 1978 het 100-jarig jubileum vierde verscheen er in de krant ‘het Hoekschewaardje’ het artikel RTM haalde Hoeksche Waard uit haar isolement. De foto’s bij het artikel tonen een omnibus omstreeks 1900 voor de verbinding tussen Strijen en de Blaaksche Dijk, de stoomtram in Numansdorp en bussen op het RTM-station Heinenoordtunnel.

Dit jaar is het 600 jaar gelden dat de Sint Elisabethsvloed heeft plaatsgevonden. Deze gebeurtenis willen we herdenken met een historische tentoonstelling. Hierbij staan de thema’s water en verbinding centraal. De museumcollectie omvat topografische kaarten van het eiland en een schilderij dat een impressie geeft van de opening van de Heinenoordtunnel. Maar we zoeken nog steeds naar interessante voorwerpen die de verbinding van het eiland illustreren. Wie heeft er bijvoorbeeld een model van de Barendrechtse brug, een RTM tram (ook wel ‘het moordenaartje genaamd) of een veerpont? Deze en andere voorwerpen kunnen het verhaal van de ontsluiting van het eiland uitstekend illustreren. Modellen van panden die stonden bij de veerdiensten en de tramhuizen zijn ook welkom.

Graag willen we ze voor de duur van de tentoonstelling (planning eind 2021-begin 2022) lenen. Vragen en informatie zijn te richten aan het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .