BgMax

Vacatures

 

VRIJWILLIGERSWERK BIJ HET MUSEUM HOEKSCHE WAARD..…. IETS VOOR U??

 

Onze visie op het vrijwilligerswerk

 

Voor de vrijwilliger is het werk in het museum een zinvolle vrijetijdsbesteding. Zij nemen taken op zich die ze leuk vinden, waar ze een uitdaging in zien of waar ze eerder nooit aan zijn toe gekomen. Vrijwilligerswerk kan ook bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling.
Het werken met vrijwilligers is voor het museum een bewuste keuze omdat ze betrokken en enthousiast zijn, een schat aan levenservaring meebrengen, veelal uit de lokale gemeenschap komen waardoor ze gemakkelijk contact leggen met andere lokale organisaties, instanties of individuen.
Natuurlijk werkt het museum ook uit financiële overweging graag met vrijwilligers. Dankzij de inzet van maar liefst 160 vrijwilligers bij het Museum Hoeksche Waard, kunnen we veel meer werk verzetten. Zij vormen het fundament van de organisatie.


Iets voor u??

 

Heeft u tijd beschikbaar naast uw baan of bent u gestopt met uw actieve loopbaan, denk dan eens na of vrijwilligerswerk bij het Museum Hoeksche Waard iets voor u is. U bent dan gezellig en nuttig bezig, individueel of in een team op een bijzondere werkplek die van historisch belang is binnen de Hoeksche Waard. U bent onderdeel van een dynamisch museum waar we, naast de vaste inrichting, ieder jaar een nieuwe expositie voorbereiden, opzetten en voor het publiek openstellen.
Voor iedere vrijwilliger wordt een ongevallenverzekering afgesloten en een WA-verzekering voor schade aan derden.

 

Voor meer informatie neemt u contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Lees meer: Vacatures 

KANDIDAAT VOOR HET BESTUUR VAN MUSEUM HOEKSCHE WAARD

Museum Hoeksche Waard heeft als doel de cultuur- en historie van de Hoeksche Waard te behouden, te ontsluiten en te presenteren, toegankelijk voor een breed publiek.

In verband met het aftreden van een bestuurslid tegen het einde van dit jaar zijn wij op zoek naar een

 

ENTHOUSIASTE KANDIDAAT VOOR HET BESTUUR VAN MUSEUM HOEKSCHE WAARD

In het bijzonder zijn wij op zoek naar een algemeen bestuurslid museale zaken.

 

De kandidaat

 • heeft belangstelling voor het materiële en immateriële erfgoed van de Hoeksche Waard en voor het museumbedrijf.
 • bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten en heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een vrijwilligersorganisatie.
 • voelt zich betrokken bij de missie en doelstellingen van Museum Hoeksche Waard en wil daarvoor mede verantwoordelijkheid dragen.
 • is in staat strategische doelen te beoordelen en kan toezicht houden op de uitvoering van het beleid.
 • is in staat om met de andere bestuursleden te werken als team.
 • kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen.
 • combineert het kunnen besturen op hoofdlijnen met een praktische instelling en inhoudelijke interesse.
 • beschikt over netwerkvaardigheden en ziet zichzelf als ambassadeur van het museum.

De werkzaamheden betreffen de voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen (8 tot 10 keer per jaar) waar onder meer de begroting en jaarrekening, en de beleidsplannen worden vastgesteld.

De gemiddelde tijdsbesteding (inclusief vergaderen, bijwonen openingen exposities en ad hoc activiteiten) bedragen een tot twee dagen per maand.

Het betreft een onbezoldigde bestuursfunctie

 

Interesse?

Wilt u een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Museum Hoeksche Waard dan kunt u dit kenbaar maken, voorzien van uw cv, aan de voorzitter van het bestuur, p/a Hofweg 13   3274 BK Heinenoord of via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor meer informatie over ons museum verwijzen wij u naar onze website: www.museumhw.nl

Transcribeerders Gezocht

Museum Hoeksche Waard zoekt vrijwilligers die belangstelling hebben voor het omzetten van 16e – 18e eeuwse handgeschreven teksten naar hedendaags schrijfwijze (transcriptie).

 Naam:                        Museum Hoeksche Waard

Adres:                        Hofweg 13

Postcode/Plaats        3274 BK HEINENOORD

Telefoonnr:                0186601 535

Contactpersoon:      de heer Arie Saarloos

 Werkplek:                 Heinenoord

Werktijden:               Overdag

Werksoort:               Informatie en Advies   Cultuur  

Doelgroep:               Volwassenen    

Activiteit:                   Informatie en Advies   Cultuur  

  

 Organisatie:

Het museum te Heinenoord is gevestigd in twee naast elkaar gelegen kapitale rijksmonumenten, het Ambachtsherenhuis ‘t Hof van Assendelft en de herenboerderij Oost-Leeuwenstein.

Beide locaties beschikken over een fraai aangelegde tuin met terras. Het museum streeft ernaar om het cultuurhistorisch centrum van de Hoeksche Waard te zijn, waar leven, wonen en werken in het verleden wordt vertaald naar het heden. Door de wisselende tentoonstellingen en de vele tussentijdse presentaties en evenementen, kan gesproken worden van een dynamisch bedrijf.

Bij het museum zijn zo’n 150 vrijwilligers actief.

 

Groep Transcriptie

De werkgroep Transcriptie is een onderdeel van de groep met diverse disciplines, waaronder Genealogie en Streekhistorie. De werkzaamheden vinden plaats in de studiezaal die gehuisvest is in het Hof.

De Studiezaalmedwerkers verschaffen informatie aan bezoekers van het Documentatiecentrum en helpen hen om zelfstandig de collecties van het Documentatiecentrum te doorzoeken.

Met de gegevens uit getranscribeeerde akten kunnen stamboom- en historische onderzoekers zeer geholpen zijn.

 

Taakomschrijving:

Transcriberen van teksten in archiefstukken, vooral akten in de Hoeksche Waardse rechterlijke en notariële archieven, hetzij volledig, hetzij in de vorm van een samenvatting (regest).

Lees meer: Transcribeerders Gezocht

Vrijwilligers gezocht

Omdat Museum Hoeksche Waard twee vestigingen heeft zoekt het museum extra vrijwilligers voor de baliewerkzaamheden. Een combinatie van baliemedewerker en horecamedewerker of suppoost behoort tot de mogelijkheden. Het verloop onder het vrijwilligersbestand is klein. Maar omdat de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers vrij hoog ligt zoeken we toch naar nieuwe en wat jongere vrijwilligers. Met vragen en voor opgave kunt u terecht bijDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vrijwilligers voor de werkgroep Communicatie en PR

Organisatie:

Het museum te Heinenoord is gehuisvest in twee naast elkaar gelegen kapitale rijksmonumenten, het ambachtsherenhuis 't Hof van Assendelft en de herenboerderij Oost-Leeuwenstein. Beide locaties beschikken over een fraai aangelegde tuin met terras. Het museum streeft ernaar om het cultuurhistorisch centrum van de Hoeksche Waard te zijn, waar leven, wonen en werken in het verleden wordt vertaald naar het heden. Door de jaarlijks wisselende tentoonstelling en de vele tussentijdse presentaties en evenementen, kan gesproken worden van een dynamisch bedrijf. Bij het museum zijn zo'n 160 vrijwilligers actief.

 

Taakomschrijving

-       Uitvoeren en (mede)initieren van de communicatie-uitingen van het museum.

-       Bijhouden en optimaliseren van de sociale media kanalen.

-       Verzamelen van content voor de sociale media.

-       Onderhouden en beheren van persrelaties.

-       Maken van voorstellen met betrekking tot het communicatiebeleid.

-       Inzet bij de promotie van het museum tijdens eigen of externe evenementen.

-       Distribueren van folders en flyers.

-       Aanwezig zijn bij lezingen voor het maken van promotie voor het museum.

De werkzaamheden worden vrij zelfstandig verricht, maar u zult veelvuldig contact en overleg hebben met de directeur en met coöordinatoren van de diverse werkgroepen van het museum.

Daarnaast zult u de coördinator van de Promotiegroep ondersteunen bij diens dagelijkse werkzaamheden inzake promotie- en media aangelegenheden.

Lees meer: vrijwilligers voor de werkgroep Communicatie en PR

Rondleider


Museum Hoeksche Waard te Heinenoord is gehuisvest in twee kapitaal naast elkaar gelegen rijksmonumenten, het ambachtsherenhuis 't Hof van Assendelft en de herenboerderij Oost-Leeuwenstein. Beide locaties beschikken over een fraai aangelegde tuin met terras. Het museum streeft ernaar om het cultuurhistorisch centrum van de Hoeksche Waard te zijn, waar leven, wonen en werken in het verleden wordt vertaald naar het heden. Door de jaarlijks wisselende tentoonstelling en de vele tussentijdse presentaties en evenementen, kan gesproken worden van een dynamisch bedrijf. Bij het museum zijn zo'n 150 vrijwilligers actief. Momenteel is er behoefte aan nieuwe rondleiders.

 

Taakomschrijving

 

 • Ontvangen en welkom heten van groepen bezoekers. Dit kunnen ‘standaardrondleidingen ‘ zijn voor 4 – 12 personen, maar ook ‘maatwerk’ bij een gepland evenement.
 • Peilen van de interesse en het verwachtingsniveau van de groep.
 • Uitleg geven over de tentoongestelde voorwerpen in het museum en ingaan op vragen vanuit de groep.
 • Leren van bestaande programma's en indeeën aanreiken en/of ontwikkelen van nieuwe programma's. 

Lees meer: Rondleider

werkgroep Genealogie + Streekhistorie

De werkgroep Genealogie en Streekhistorie zorgt ervoor dat stamboomonderzoekers, zowel beginnend als ervaren, onderzoek kunnen uitvoeren in de studiezaal. Tevens is de studiezaal de plek waar onderzoek gedaan kan worden naar de streekhistorie van de Hoeksche Waard. Daarnaast verschaffen de studiezaalmedewerkers  informatie op aanvraag vanuit de vele bestanden die op de computers aanwezig zijn. Deze aanvragen komen zowel vanuit het museum (collectie gebonden vragen) als van mensen van buiten het museum.

 

De werkgroep Genealogie beschikt onder meer over een verzameling van circa 3 miljoen handgeschreven of getypte kaarten met diverse gegevens die voor het stamboomonderzoek van belang kunnen zijn (fiches). Deze fiches bevinden zich in 800 lades.

Deze fiches wil de werkgroep graag gescand zien, zodat er een back-up ontstaat die ons garandeert dat bij een onverhoopte brand de verzameling niet verloren gaat.

 

Taakomschrijving:

 • Verbinden van de op het museum aanwezige scanner met de laptop.
 • Inleggen van telkens 100 fiches in de scanner.
 • Verwerken van de inhoud van een lade tot deze leeg is.
 • Bijhouden van een logboek voor vastlegging van hetgeen verwerkt is.

Lees meer: werkgroep Genealogie + Streekhistorie

Medewerker Tuingroep

Het museum te Heinenoord is gehuisvest in twee kapitaal naast elkaar gelegen rijksmonumenten, het Ambachtsherenhuis ‘Hof van Assendelft en de herenboerderij Oost-Leeuwenstein. Beide locaties beschikken over een fraai aangelegde tuin met terras. Het museum streeft ernaar om het cultuurhistorisch centrum van de Hoeksche Waard te zijn, waar leven, wonen en werken in het verleden wordt vertaald naar het heden. Door de jaarlijks wisselende tentoonstelling en de vele tussentijdse presentaties en evenementen, kan gesproken worden van een dynamisch bedrijf. Bij het museum zijn zo'n 150 vrijwilligers actief.

 

De Tuingroep zoekt nog naar extra medewerkers.

 

Taakomschrijving

 • Afhankelijk van deskundigheid, interesse en seizoen:
 • het op orde houden van plantenborder,
 • of het snoeien van leilindes, liguster- en beukenhagen, fruitbomen,
 • of het maaien van het gazon met de motormaaimachine,
 • of het onkruidvrij houden van het gazon en de bestrating,
 • of het opruimen van bladafval met de bladblazer, enzovoorts.

Lees meer: Medewerker Tuingroep

Medewerkers Scangroep

 

Wij zoeken mensen die het leuk en interessant vinden om de historie van de Hoeksche Waard inzichtelijk te maken. Dit door middel van het scannen van negatieven.

 

Organisatie
Museum Hoeksche Waard is gevestigd in twee naast elkaar gelegen rijksmonumenten, het Ambachtsherenhuis 't Hof van Assendelft en de herenboerderij Oost-Leeuwenstein.

Wekelijks zijn er een aantal personen in het museum te Heinenoord negatieven aan het digitaliseren, ieder zo'n 4 uur per week. Op dit moment zijn we bezig met het scannen van negatieven uit de periode 1980/1990. Negatieven die de historie van de Hoeksche Waard vertellen. Extra leuk werk dus voor mensen die de vastgelegde decennia hebben meegemaakt.

 

Lees meer: Medewerkers Scangroep

Begeleider kinderactiviteiten

Kinderen zijn van harte welkom in Museum Hoeksche Waard!

 

Zowel voor de verschillende groepen van de basisschool als voor familiebijeenkomsten maar ook tijdens de schoolvakanties, worden er speciale activiteiten voor kinderen georganiseerd. Vrijwilligers ontvangen hen met een passend programma.

De laatste tijd is er ook steeds meer vraag naar het houden van kinderfeestjes op het museum. Bij zo’n feestje wordt een museumlocatie bezocht met een interactieve rondleiding waarbij een spelelement verwerkt is in het programma.

 

Lees meer: Begeleider kinderactiviteiten

Toezichthouders

 

Vacature toezichthouder/suppoost.

 

Als toezichthouder zorg je ervoor dat bezoekers zich op hun gemak voelen. Je bevind je vooral in de expositieruimtes.

 

Het museum te Heinenoord is gehuisvest in twee kapitaal naast elkaar gelegen rijksmonumenten, het ambachtsherenhuis 't Hof van Assendelft en de herenboerderij Oost-Leeuwenstein. Beide locaties beschikken over een fraai aangelegde tuin met terras. Het museum streeft ernaar om het cultuurhistorisch centrum van de Hoeksche Waard te zijn, waar leven, wonen en werken in het verleden wordt vertaald naar het heden. Door de jaarlijks wisselende tentoonstelling en de vele tussentijdse presentaties en evenementen, kan gesproken worden van een dynamisch bedrijf. Bij het museum zijn zo'n 150 vrijwilligers actief. De suppoost verricht zijn of haar werkzaamheden in nauwe samenwerking met de vrijwilligers die aan de balie werken.

 

Lees meer: Toezichthouders