Coördinator Evenementen

Museum Hoeksche Waard in Heinenoord is gehuisvest in twee kapitaal naast elkaar gelegen rijksmonumenten, het Ambachtsherenhuis ‘t Hof van Assendelft en de herenboerderij Oost-Leeuwenstein. Beide locaties beschikken over een fraai aangelegde tuin met terras. Het museum streeft ernaar om het cultuurhistorisch centrum van de Hoeksche Waard te zijn, waar leven, wonen en werken in het verleden wordt vertaald naar het heden. Door de jaarlijks wisselende tentoonstelling en de vele tussentijdse presentaties en evenementen, kan gesproken worden van een dynamisch bedrijf. Bij het museum zijn zo’n 160 vrijwilligers actief en zoekt een enthousiaste coördinator Evenementen.

 

Taakomschrijving:

 • De werkzaamheden worden vrij zelfstandig verricht, maar u zult veelvuldig overleg en contact hebben met de directeur en de diverse coördinatoren van de werkgroepen van vrijwilligers.
 • Ontvangen van schriftelijke en/of telefonische aanvragen voor het houden van een evenement. Dit kunnen zijn: bijeenkomsten, vergaderingen, recepties, huwelijksbevestigingen, verjaardag vieringen, schoolbezoeken, kinderfeestjes, museumbezoeken in groepsverband, etc.
 • Beantwoorden van aanvragen van evenementen, bekijken/besluiten of de aanvraag passend is voor het museum, informeren over (andere) mogelijkheden, berekenen / aangeven van de kosten, definitieve afspraken maken tot uitvoering.
 • Werken met een gebruiksvriendelijk softwarepakket (Odoo) waarmee offertes, afspraken en facturen worden gemaakt, verzonden en vastgelegd. Hiervoor krijgt u uiteraard een persoonlijke instructie.
 • Tijdig en volledig informeren alle bij de uitvoering van een evenement betrokken coördinatoren waarbij te denken valt aan de Horecagroep, Receptiegroep, Rondleiders, BHV, Schoonmaak, etc. zodat een evenement naar volle tevredenheid van de aanvrager en deelnemers uitgevoerd wordt.
 • Het coördineren en centrale contactpersoon zijn van interne evenementen zoals openingen van exposities en vrijwilligersborrels (dit komt 2 a 3 keer per jaar voor).

Lees meer: Coördinator Evenementen

Medewerker Media

Museum Hoeksche Waard in Heinenoord is gehuisvest in twee kapitale naast elkaar gelegen rijksmonumenten, het Ambachtsherenhuis 't Hof van Assendelft en de herenboerderij Oost-Leeuwenstein. Beide locaties beschikken over een fraai aangelegde tuin met terras. Het museum streeft ernaar om het cultuurhistorisch centrum van de Hoeksche Waard te zijn, waar leven, wonen en werken in het verleden wordt vertaald naar het heden. Door de jaarlijks wisselende tentoonstellingen en de vele tussentijdse presentaties en evenementen, kan gesproken worden over een dynamisch bedrijf. Bij het museum zijn zo'n 150 vrijwilligers actief en momenteel wordt gezocht naar een enthousiaste medewerker Media, als onderdeel van de werkgroep Promotie.

 

Taakomschrijving:

 • De werkzaamheden worden vrij zelfstandig verricht, maar u zult veelvuldig overleg en contact hebben met de directeur en de coördinatoren van de diverse werkgroepen.
 • Het bijhouden van de website (content), zowel de vaste artikelen als de actuele artikelen en de evenementen agenda. Contact onderhouden met de webmaster voor technisch onderhoud.
 • Het tijdig opstellen en verspreiden van pers/berichten voor kranten, tijdschriften en andere media.
 • Indien gewenst ook contacten onderhouden met radio- en tv-zenders.
 • Het onderhouden en up-to-date houden van sociale media zoals facebook, twitter en instagram.
 • Activiteiten en evenementen plaatsen op digitale agenda's, vvv, sociale media etc.
 • U bent onderdeel van de werkgroep Promotie; indien nodig wordt u gevraagd mee te werken aan markten en algemene promotie-activiteiten.       

Lees meer: Medewerker Media