BgMax

Rondleider


Museum Hoeksche Waard te Heinenoord is gehuisvest in twee kapitaal naast elkaar gelegen rijksmonumenten, het ambachtsherenhuis 't Hof van Assendelft en de herenboerderij Oost-Leeuwenstein. Beide locaties beschikken over een fraai aangelegde tuin met terras. Het museum streeft ernaar om het cultuurhistorisch centrum van de Hoeksche Waard te zijn, waar leven, wonen en werken in het verleden wordt vertaald naar het heden. Door de jaarlijks wisselende tentoonstelling en de vele tussentijdse presentaties en evenementen, kan gesproken worden van een dynamisch bedrijf. Bij het museum zijn zo'n 150 vrijwilligers actief. Momenteel is er behoefte aan nieuwe rondleiders.

 

Taakomschrijving

 

 • Ontvangen en welkom heten van groepen bezoekers. Dit kunnen ‘standaardrondleidingen ‘ zijn voor 4 – 12 personen, maar ook ‘maatwerk’ bij een gepland evenement.
 • Peilen van de interesse en het verwachtingsniveau van de groep.
 • Uitleg geven over de tentoongestelde voorwerpen in het museum en ingaan op vragen vanuit de groep.
 • Leren van bestaande programma's en indeeën aanreiken en/of ontwikkelen van nieuwe programma's. 

Lees meer: Rondleider

Medewerker Tuingroep

Het museum te Heinenoord is gehuisvest in twee kapitaal naast elkaar gelegen rijksmonumenten, het Ambachtsherenhuis ‘Hof van Assendelft en de herenboerderij Oost-Leeuwenstein. Beide locaties beschikken over een fraai aangelegde tuin met terras. Het museum streeft ernaar om het cultuurhistorisch centrum van de Hoeksche Waard te zijn, waar leven, wonen en werken in het verleden wordt vertaald naar het heden. Door de jaarlijks wisselende tentoonstelling en de vele tussentijdse presentaties en evenementen, kan gesproken worden van een dynamisch bedrijf. Bij het museum zijn zo'n 150 vrijwilligers actief.

 

De Tuingroep zoekt nog naar extra medewerkers.

 

Taakomschrijving

 • Afhankelijk van deskundigheid, interesse en seizoen:
 • het op orde houden van plantenborder,
 • of het snoeien van leilindes, liguster- en beukenhagen, fruitbomen,
 • of het maaien van het gazon met de motormaaimachine,
 • of het onkruidvrij houden van het gazon en de bestrating,
 • of het opruimen van bladafval met de bladblazer, enzovoorts.

Lees meer: Medewerker Tuingroep

Coördinator Evenementen

Museum Hoeksche Waard in Heinenoord is gehuisvest in twee kapitaal naast elkaar gelegen rijksmonumenten, het Ambachtsherenhuis ‘t Hof van Assendelft en de herenboerderij Oost-Leeuwenstein. Beide locaties beschikken over een fraai aangelegde tuin met terras. Het museum streeft ernaar om het cultuurhistorisch centrum van de Hoeksche Waard te zijn, waar leven, wonen en werken in het verleden wordt vertaald naar het heden. Door de jaarlijks wisselende tentoonstelling en de vele tussentijdse presentaties en evenementen, kan gesproken worden van een dynamisch bedrijf. Bij het museum zijn zo’n 160 vrijwilligers actief en zoekt een enthousiaste coördinator Evenementen.

 

Taakomschrijving:

 • De werkzaamheden worden vrij zelfstandig verricht, maar u zult veelvuldig overleg en contact hebben met de directeur en de diverse coördinatoren van de werkgroepen van vrijwilligers.
 • Ontvangen van schriftelijke en/of telefonische aanvragen voor het houden van een evenement. Dit kunnen zijn: bijeenkomsten, vergaderingen, recepties, huwelijksbevestigingen, verjaardag vieringen, schoolbezoeken, kinderfeestjes, museumbezoeken in groepsverband, etc.
 • Beantwoorden van aanvragen van evenementen, bekijken/besluiten of de aanvraag passend is voor het museum, informeren over (andere) mogelijkheden, berekenen / aangeven van de kosten, definitieve afspraken maken tot uitvoering.
 • Werken met een gebruiksvriendelijk softwarepakket (Odoo) waarmee offertes, afspraken en facturen worden gemaakt, verzonden en vastgelegd. Hiervoor krijgt u uiteraard een persoonlijke instructie.
 • Tijdig en volledig informeren alle bij de uitvoering van een evenement betrokken coördinatoren waarbij te denken valt aan de Horecagroep, Receptiegroep, Rondleiders, BHV, Schoonmaak, etc. zodat een evenement naar volle tevredenheid van de aanvrager en deelnemers uitgevoerd wordt.
 • Het coördineren en centrale contactpersoon zijn van interne evenementen zoals openingen van exposities en vrijwilligersborrels (dit komt 2 a 3 keer per jaar voor).

Lees meer: Coördinator Evenementen

Begeleider kinderactiviteiten

Kinderen zijn van harte welkom in Museum Hoeksche Waard!

 

Zowel voor de verschillende groepen van de basisschool als voor familiebijeenkomsten maar ook tijdens de schoolvakanties, worden er speciale activiteiten voor kinderen georganiseerd. Vrijwilligers ontvangen hen met een passend programma.

De laatste tijd is er ook steeds meer vraag naar het houden van kinderfeestjes op het museum. Bij zo’n feestje wordt een museumlocatie bezocht met een interactieve rondleiding waarbij een spelelement verwerkt is in het programma.

 

Lees meer: Begeleider kinderactiviteiten

Toezichthouders

 

Vacature toezichthouder/suppoost.

 

Als toezichthouder zorg je ervoor dat bezoekers zich op hun gemak voelen. Je bevind je vooral in de expositieruimtes.

 

Het museum te Heinenoord is gehuisvest in twee kapitaal naast elkaar gelegen rijksmonumenten, het ambachtsherenhuis 't Hof van Assendelft en de herenboerderij Oost-Leeuwenstein. Beide locaties beschikken over een fraai aangelegde tuin met terras. Het museum streeft ernaar om het cultuurhistorisch centrum van de Hoeksche Waard te zijn, waar leven, wonen en werken in het verleden wordt vertaald naar het heden. Door de jaarlijks wisselende tentoonstelling en de vele tussentijdse presentaties en evenementen, kan gesproken worden van een dynamisch bedrijf. Bij het museum zijn zo'n 150 vrijwilligers actief. De suppoost verricht zijn of haar werkzaamheden in nauwe samenwerking met de vrijwilligers die aan de balie werken.

 

Lees meer: Toezichthouders

Horeca medewerkers

 

Museum Hoeksche Waard ontvangt regelmatig groepen bezoekers. Ook trouwerijen en vergaderingen zijn veelvoorkomende evenementen. Elk weekend is er een horecamedewerker actief in boerderij Oost-Leeuwenstein. 

De horecagroep bestaat momenteel uit 12 vrijwilligers, die er voor zorgen dat bezoekers aan het museum, maar ook de deelnemers aan een bijeenkomst of een feestelijke gebeurtenis een hapje en/of een drankje kunnen nuttigen. De horecagroep zoekt versterking.

 

Lees meer: Horeca medewerkers

Receptie medewerkers

 

Wij zoeken medewerkers die ervoor willen zorgen dat bezoekers van Museum Hoeksche Waard zich welkom voelen en weten waar ze in eerste instantie met hun vragen terecht kunnen.

 

Receptiemedewerkers zorgen ervoor dat bezoekers van Museum Hoeksche Waard ontvangen, onderhouden en geïnformeerd worden en dat evenementen op de locaties van het museum kunnen plaatsvinden.

Museum Hoeksche Waard herbergt immers een waardevol erfgoed en heeft de functie om cultuurhistorische informatie over te dragen op het publiek.

 

Lees meer: Receptie medewerkers