BgMax

Wet bestuur en rechtspersonen

Per 1 juli 2021 bestaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De wet is bedoeld om wanbestuur, slecht financieel beheer, falend toezicht, misbruik van positie en andere ongewenste situaties binnen besturen te voorkomen.
De stichting Museum Hoeksche Waard voldoet aan de eisen gesteld in deze wet. Dit blijkt uit:
-  De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, in de statuten is ook het bestuursmodel opgenomen.
-  FinanciĆ«le afspraken en procedures zijn gemaakt en naleving wordt gecontroleerd.
-  Regelmatig vindt overleg plaats tussen de bestuursleden en de directie. Hiervan wordt een verslag gemaakt.
-  De jaarverslagen, zowel het financiĆ«le als het inhoudelijke, zijn beschikbaar via de website.
-  Verder is in de bestuursvergadering van 26 mei 2021 vastgesteld dat
     o Bestuursleden die een persoonlijk belang hebben bij te behandelen zaken of onderwerpen, zullen niet deelnemen aan de beraadslagingen.
     o De in de wet voorgestelde jaarlijkse aanwijzing van een (rechts)persoon die de stichting kan vertegenwoordigen mochten alle bestuursleden overleden of vertrokken zijn, wordt              opgevolgd.
     o De gewenste aanpassingen worden meegenomen bij de eerstvolgende statutenwijziging.