Basisscholen

Standaard scholenprogramma:

 

Voor scholen heeft het Museum Hoeksche Waard een aangepast programma. Hierbij worden het wonen, leven en werken in de Hoeksche Waard in vroeger tijden belicht. Het museum laat zien hoe mensen in de tweede helft van de 19e eeuw leefden op een buitenplaats. Ook is te zien hoe de Hoeksche Waard ontstond en bestuurd werd.

 

 

Museum Hoeksche Waard heeft speciaal hiertoe opgeleide gidsen beschikbaar. De kinderen worden in groepjes door het museum geleid. Naar gelang de leeftijd en het niveau wordt stilgestaan en iets verteld bij interessante objecten.

 

 

 

Lesprogramma "VROEGER EN NU" voor de groepen 1 en 2

Hoe leefde de deftige dame van dit huis vroeger? Hoe werd de was gedaan, gekookt en wat deden de mensen in hun vrije tijd? Leerlingen gaan in kleine groepjes met een begeleider door de vertrekken op de begane grond. Ze vinden daar iemand die hen helpt om het verschil tussen vroeger en nu te zien aan de hand van voorwerpen uit verschillende tijden. De leerlingen worden daar actief bij betrokken.

 

Lesprogramma  "ZOEKEN EN VINDEN" voor de groepen 3 en 4

Wat zag je in een buitenhuis van vroeger? In kleine groepjes zoeken de leerlingen met een foto in de hand naar een voorwerp. Bij dat voorwerp worden vragen gesteld om zo interessante, grappige of mooie dingen van vroeger te ontdekken.

 

Lesprogramma "HET MUSEUM, WAT EEN MONUMENT" voorgroep 5 

Aan de hand van een vragenlijst ontdekken de leerlingen bijzonderheden van het monument, dat in 1767 gebouwd is. Museummedewerkers zijn aanwezig om uitleg te geven.

                                                                             

Kinderen/basisscholen groep 5/6

Lesprogramma "ERFGOEDSPOOR: VERZAMELEN" voor groep 6 

Terwijl de helft van de groep een rondleiding krijgt door 't Hof van Assendelft, is de andere helft bezig met de ogen van een conservator voorwerpen uit de verzameling van het museum te onderzoeken. Natuurlijk wisselen de groepen van activiteit, zodat iedereen een deel van de verzameling heeft gezien.

 

Lesprogramma "POLDERS EN BESTUREN" voor de groepen 7 en 8 

De Hoeksche Waard is een eiland, gewonnen op de zee. Telkens kwamen er polders bij. Hoe ging dat? Wie zorgden er voor dat er dijken aangelegd werden? En wie hielden in de gaten dat er geen gaten in de dijk kwamen? Wat gebeurde er als de dijken toch doorbraken? Gebeurde dat vaak? Over polders en besturen is het een en ander te zien en te leren in het museum. In welke polder ligt jouw dorp?

Duur van een bezoek 1 à 1 1/4 uur.

Informeer bij het secretariaat.

Scholenbezoek vindt alleen plaats op afspraak, minimaal twee weken van te voren.

Tarieven 

Foto's: Lizette Engels.