BgMax

Basisscholen

Standaard scholenprogramma:
Voor scholen heeft Museum Hoeksche Waard een aangepast programma. Hierbij worden wonen, leven en werken in de Hoeksche Waard in vroeger tijden belicht. Voor de bovenbouw is er in boerderij Oost-Leeuwenstein van alles te beleven en leren over de geschiedenis van de Hoeksche Waard. In het Hof van Assendelft laat het museum zien hoe mensen in de tweede helft van de 19de eeuw leefden op een buitenplaats.

Museum Hoeksche Waard heeft speciaal hiertoe opgeleide gidsen beschikbaar. De kinderen worden in groepjes door het museum geleid. Naar gelang niveau en leeftijd zijn er luister-, kijk-, puzzel-, zoek- en doeopdrachten, waarmee de leerlingen op actieve wijze met geschiedenis bezig zijn.

 

Nieuw! 

Na de herstvakantie komt er een nieuw programma  voor groep 7 en 8.

 

Een ander programma voor de groepen 7 en 8 is Met je voeten in de aarde.

Hier vergelijken kinderen landschap, bodemkenmerken, boerderijtypen en het leven vroeger in onze waarden, Hoeksche Waard, Krimpenerwaard en Alblasserwaard. In samenwerking met musea in deze waarden is een lessenprogramma opgezet. De kernles in het museum wordt uitgevoerd met een variatie aan activiteiten om te denken, doen en puzzelen. Voor de school is er materiaal om de les voor te bereiden en te verwerken. Dit programma sluit aan bij aardrijkskunde- en geschiedenislessen over ontstaan van polders en dijken.

 

 

 

Lesprogramma Vroeger en nu voor de groepen 1 en 2

Hoe leefde de deftige dame van dit huis vroeger? Hoe werd de was gedaan, gekookt en wat deden de mensen in hun vrije tijd? Leerlingen gaan in kleine groepjes met een begeleider door de vertrekken op de begane grond. Ze vinden daar iemand die hen helpt om het verschil tussen vroeger en nu te zien aan de hand van voorwerpen uit verschillende tijden. De leerlingen worden daar actief bij betrokken.

 

Lesprogramma Zoeken en vinden voor de groepen 3 en 4

Wat zag je in een buitenhuis van vroeger? In kleine groepjes zoeken de leerlingen met een foto in de hand naar een voorwerp. Bij dat voorwerp worden vragen gesteld om zo interessante, grappige of mooie dingen van vroeger te ontdekken.

 

Lesprogramma Wat een monument voorgroep 5 en 6
Aan de hand van een vragenlijst ontdekken de leerlingen bijzonderheden van het monument, dat in 1767 gebouwd is. Museummedewerkers zijn aanwezig om uitleg te geven.

 

 

Lesprogramma Verzamelen voor groep 5 en 6
Terwijl de helft van de groep een rondleiding krijgt door 't Hof van Assendelft, is de andere helft bezig met de ogen van een conservator voorwerpen uit de verzameling van het museum te onderzoeken. Natuurlijk wisselen de groepen van activiteit, zodat iedereen een deel van de verzameling heeft gezien.

 

 

 

 

Duur van een bezoek 1 à 1 1/4 uur, groep 7/8 ongeveer 1 ½ uur
Informeer bij Evenementen.

Scholenbezoek vindt alleen plaats op afspraak, minimaal vier weken van te voren.
Tarieven

 

Foto's: o.a. Lizette Engels, Wilma Kapoen
(c) 2018 Museum Hoeksche Waard