Lezing WO I en de Spaanse Griep

Zondag 11 november om 11 uur was het precies 100 jaar gelden dat de eerste wereldoorlog ten einde kwam na vier jaren van verschrikkingen in met name Belgiƫ en Frankrijk. Nederland bleef neutraal.

 

Wat de eerste wereldoorlog in Nederland en de Hoeksche Waard betekende vertellen Will van Velsen-Griffioen en Dini Heijden tijdens een lezing op donderdag 29 november. 

 

Voor meer informatie en aanmelden lees meer.  

Lees over de start van het museum in de Vriendenbulletins

Museum Hoeksche Waard viert dit jaar haar 50 jarig jubileum. Het is leuk en interessant hoe in de eerste Vriendenbulletins de verbouwing van 't Hof van Assendelft en de aanloop naar de opening van het toenmalig Streekmuseum Hoeksche Waard worden beschreven.

 

1e Bulletin april 1967
Sedert de enthousiaste propagandavergadering van november j.l. is er in en rond het Hof van Assendelft te Heinenoord een enorme activiteit ontwikkeld. Onder de energieke en kundige leiding van de heer de Rooy, geassisteerd door de heer Roode, de Technische Dienst Hoeksche Waard met name van de heren Weijers en van Aken en de jongeren van de Hollandse Maatschappij voor Landbouw, is een waarlijk gigantenwerk verricht. Allereerst hebben de heer de Rooy en zijn helpers een geweldig sloop en breekwerk moeten verrichten waarbij karrevrachten puin, oud hout e.d. moesten worden weggereden. Muren werden weggebroken, plafonds verwijderd, schoorstenen gesloopt, betimmeringen weggebroken en vloeren opgebroken. Bij dat alles moest de aanwezige verzameling voortdurend worden versleept en nader geordend. Sedertdien is de opbouw met voortvarendheid ter hand genomen. 

 

Blijft ons steunen, gordt U mede aan en wilt gehoor geven aan onze roep om medewerking zodra die zal weerklinken.

 

3e Bulletin 3 oktober 1958 - 3 oktober 1968
Wat lang onbereikbaar heeft geleken staat te gebeuren; ons museum dat langzaamaan gestalte heeft gekregen, nadert zijn voltooiing ! Het doet het stichtingsbestuur veel genoegen te kunnen aankondigen dat
het in de bedoeling ligt de officiĆ«le opening te doen plaats vinden op donderdag 3 oktober a.s.; precies tien jaar na de succesvolle tentoonstellingstelling in de H.B.S. te Oud-Beijerland.

 

LEES MEER

 

Wilt u ook Vriend worden van het museum, meld u aan