Expositie Watersnood 1953 en lezing Kees Slager

65 JARIGE HERDENKING WATERSNOOD 1953 -  Aan de hand van vijf thema’s wordt de watersnoodramp van 1953 in herinnering gebracht in een tentoonstelling bij Museum Hoeksche Waard. Vijf infopanelen, met tekst en foto’s geven de bezoeker een idee over de dreiging die voorafging, de dag van de ramp zelf, de ontreddering, onzekerheid, angst, verlies maar ook kleine geluksverhalen die men meemaakte. De noodhulp die (langzaam) op gang kwam, met aandacht voor de gebrekkige communicatiemiddelen uit die tijd en de herbouw met hulp van buitenaf, die kwam in de vorm van gereedschappen, geld, inboedels en woningen. Als laatste worden de Deltawerken na de ramp in beeld gebracht. Deze expositie start op 27 januari en  is onderdeel van de in maart 2018 te openen expositie 4000 jaar Hoeksche Waard, die duurt tot maart 2019.

 

Ter gelegenheid van de opening geeft de auteur van 'De Ramp: een reconstructie van de watersnood 1953', Kees Slager, een lezing op 27 januari. Hiervoor dient u zich aan te melden via Lezing.