BgMax

Zomerexpositie Henk Kuizenga

 

De zomerexpositie van het werk van Henk Kuizenga, die op 18 mei zou starten, moet helaas vanwege gezondheidsomstandigheden van de kunstenaar geannuleerd worden. De huidige expositie 4000 jaar Hoeksche Waard zal daarom nog tot en met zondag 2 juni te zien zijn. Houd onze website, Facebookpagina en Instagram in de gaten voor de nieuwe kunstexpositie die van juni t/m oktober in het museum te zien zal zijn. Zodra daar meer over bekend is zal dat daar te vinden zijn.

 

Lees meer: Zomerexpositie Henk Kuizenga

'4000 jaar Hoeksche Waard'

 

Het vijftigjarig jubileum van Museum Hoeksche Waard wordt gevierd in 2018, dit is een prachtige inspiratiebron om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan: het ontwikkelen van de Canon van de Hoeksche Waard. Deze canon vormt tevens de basis voor de jubileumexpositie ‘4000 jaar Hoeksche Waard’.

In de expositieruimte in de middenbeuk van museumboerderij Oost-Leeuwenstein richt het museum de jubileumexpositie ‘4000 jaar Hoeksche Waard’ in, waarbij een jaar lang letterlijk ‘vensters’ worden geopend op 50 kenmerkende objecten die gelinkt zijn aan de canon. In 50 vitrines worden 50 verschillende objecten geëxposeerd, die elk centraal staan voor één gebeurtenis of persoon uit de 50 canonvensters. Met één object wordt in een pakkend verhaal iets over elk venster verteld.Soms is het een klein object met een heel persoonlijk verhaal, zoals dat van 

molenaarsdochter Cornelia Bos-Rosmolen en haar pasgeboren baby, die stierven aan de Spaanse griep (links/venster 32).

 

Soms heeft het object een directe lijn met onze nationale geschiedenis, zoals het brilletje van Suze Groeneweg, geboren en getogen in Strijen en het eerste vrouwelijk lid van de Tweede Kamer ooit. In de Hoeksche Waard speelt ook de religieuze geschiedenis een grote rol (rechts/venster 15/foto Wilma Kapoen).

De Canon van de Hoeksche Waard telt evenals de Canon van Nederland 10 tijdvakken en 50 vensters.

 

De Canon van de Hoeksche Waard geeft de regionale geschiedenis meer bekendheid en kan tevens in het onderwijs gebruikt worden. In het najaar van 2018 worden alle 50 vensters (korte hoofdstukken) in boekvorm uitgebracht.

De aan de hand van de canon geselecteerde objecten, sommige bruikleen, de meeste uit depot, krijgen een plek in de boerderij en staan daar tijdens het jubileum-jaar te pronken. Ieder dorp is meegenomen in de tentoonstelling, dus iedere Hoeksche Waarder zal iets uit zijn of haar dorp terug kunnen vinden. Sommige vensters zijn gerelateerd aan de landelijke geschiedenis, zoals de barbier uit Piershil, die betrokken was bij de moord op gebroeders de Witt. Of Andreas uit Heinenoord, die één van de martelaren van Gorinchem was. Ook kleine persoonlijke verhalen zetten de bezoeker aan het denken zoals de vrouwen klompen en een mannenhemd van vlas als voorbeelden van verdwenen ambachten. Zo zijn de in bewaring gegeven huissleutels te zien van Joodse families die na deportatie de sleutels nooit meer opgehaald hebben (rechts/venster 38/foto Wilma Kapoen). 

 

Het gehele jaar door vinden er activiteiten en presentaties plaats in en rond het museum, die betrekking hebben op het jubileum en de Canon van de Hoeksche Waard en de expositie ‘4000 jaar Hoeksche Waard’.

Het museum organiseert lezingen, workshops, fietstochten en haakt aan op gebeurtenissen en activiteiten door derden georganiseerd. Houd u de evenementen agenda in de gaten. De expositie ‘4000 jaar Hoeksche Waard is te zien van 17 maart 2018 tot en met 17 maart 2019 (Openingstijden).

 

 

Vak Werk toen en nu

Stap vanuit het verleden in hedendaagse technieken van vijf verschillende ambachten in Museum Hoeksche Waard. Centraal op deze tentoonstelling staan Landbouw, Houtbewerking, Kraamzorg, Waterbeheer en Fotografie. In deze expositie, die te zien is in Museum Hoeksche Waard van 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2017, worden veel objecten uit de eigen collectie getoond, die al een tijd niet meer te zien waren voor het publiek. De ambachten en beroepen zijn gekoppeld aan hedendaagse bedrijven en organisaties in de Hoeksche Waard.

 

Volwassenen die voorheen een bepaald vak uitoefenden, zullen versteld staan van hedendaagse technieken op hun vakgebied. Toch is 

'Vak Werk toen en nu' zeker ook interessant voor kinderen. Aan de hand van meten is weten - gissen is missen, komen ze tijdens een bezoek aan de tentoonstelling van alles te weten. Zo verwerven ze enige kennis over oude ambachten en nieuwe technieken en leren zij het cultureel erfgoed te waarderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oude foto 1860-1865

 

Zie verder: Evenementen Agenda

Ontstaansgeschiedenis Hoeksche Waard

 

In 't Hof van Assendelft is ruimte gemaakt voor wisselende presentaties. Zo laat de tentoonstelling - Van Goeden Huize -  op een verrassende en interactieve wijze, de ontstaansgeschiedenis van de Hoeksche Waard zien.

Een zestigtal inpolderingen zijn sinds de 15e eeuw nodig geweest om de Hoeksche Waard zijn huidige vorm te geven. Het gebied heeft tot aan de totstandkoming van de Deltawerken voortdurend te kampen gehad met stormvloeden, dijkdoorbraken en overstromingen. De meest bekende zijn de St. Elisabeth vloed uit 1421 en de Watersnoodramp van 1953. Tijdens de expositie wordt u meegenomen naar oude en verdwenen buitenplaatsen, ambachtshuizen en herenboerderijen, maar ook nieuwe Hoeksche Waardse landgoederen komen aan bod.

KeukenBeneden tonen een aantal stijlkamers objecten uit de vaste collectie. Een historische keuken, kelder, opkamer met bedstede en een statige salon, dompelen u onder in de 19e eeuw. Op de eerste verdieping is de tentoonstellingsruimte.

 

Uniek Tafereelbehang

 

Salon met tafereelbehang

 

 

 

Bijzonder is het bijna 200 jaar oude panoramabehang in de salon op de begane grond. Koos Overwater uit Strijen Sas schonk het panoramabehang in 1968 bij de opening van het streekmuseum. Rond 1830 kocht zijn voorvader het tafereelbehang bij de firma Zuber & Cie in Frankrijk. Daar waren meer dan tweeduizend gegraveerde houten blokken nodig om het tafereel van de Griekse Onafhankelijkheidsstrijd op dertig rollen papier te drukken. Hoewel het behang zeer fraai was, verkocht Jean Zuber maar enkele van deze kostbare series. Dat maakt de overgebleven exemplaren zeer zeldzaam. Naast het panoramabehang in 't Hof van Assendelft zijn er nog drie van bekend: in Duitsland, Griekenland en Zweden.

 

 

In Boerderij Oost-Leeuwenstein is de tentoonstelling - Van Heer tot Errebaaier - te zien.

Museum/Exposities/OL

In het museum ontmoet u de ambachtsvrouwe, herenboer, dorpsdokter, vakman, winkelierster, landarbeider en het schoolkind.

          

Duidelijk wordt de ongelijkheid, die vroeger als vanzelfsprekend bestond tussen heren en arbeiders en  tussen mannen en vrouwen. U ziet hoe men vroeger leefde en werkte. Van de rijke herenboer tot de arme landarbeider, allemaal hebben ze de Hoeksche Waard gevormd tot wat ze nu is.