Herenboerderij Oost-Leeuwenstein

 
Deze monumentale herenboerderij stamt uit de 17e eeuw. Het bijbehorende unieke zomerhuis uit de 18e eeuw.
De grote schuur is ruim 150 jaar geleden verbouwd tot het huidige ‘middenlangsdeeltype’ dat kenmerkend is voor de Hoeksche Waard. Hier woonden boeren met veel land en veel oogst, waarvoor ze grote schuren   nodig hadden. De familie Leeuwenburgh heeft hier generaties lang gewoond en geboerd.
 
In het 40e jubileumjaar van het museum, is Oost-Leeuwenstein verkocht door gemeente Binnenmaas aan HW Wonen voor het symbolisch bedrag van €1,- 0ost-Leeuwenstein heeft na de renovatie in 2014 de status hoofdgebouw gekregen.
 

Museum/Gebouwen/Zomerhuis

Museum Hoeksche Waard bestaat uit de bijzondere combinatie van de eeuwenoude buitenplaats ‘t Hof van Assendelft en boerderij Oost-Leeuwenstein.
 
 
 
 
 

Erf Oost-Leeuwenstein

 

Hoe wordt een verwaarloosd historisch boerenerf een hedendaagse museumtuin?Museum/Gebouwenentuinen
Marco van Wetten, tuinarchitect van Ars Virens in Oud-Beijerland, bood vrijwillig aan een nieuw ontwerp te maken. Daarin worden de oorspronkelijke erfindeling en -elementen gerespecteerd en gecombineerd met eigentijdse voorzieningen, zoals een terras. In de bestrating van het voorerf zijn contouren aangebracht van het verdwenen karnhuis en de vroegere rosmolen.
Wanneer de beplanting volgroeid is, zullen boerderij en erf van Oost-Leeuwenstein een blijvend sieraad vormen voor Heinenoord en de hele Hoeksche Waard. 
 
 

't Hof van Assendelft

 

Museum/Gebouwen/Hof_van_AssendelftMuseum Hoeksche Waard is gedeeltelijk gevestigd in 't Hof van Assendelft. Deze buitenplaats is gebouwd in 1767 in opdracht van Sara Louisa du Faget van Assendelft, ambachtsvrouwe van Heinenoord. Voor die tijd stond hier ook al een 'lanthuus' dat Gerrit van Assendelft, de toenmalige ambachtsheer, in 1482 had 'doen timmeren'.

Stedelijke ambachtsheren en –vrouwen lieten zich in hun 'heerlijkheid', een rechtsgebied, vaak vertegenwoordigen door een rentmeester die hun boerderijen en landerijen beheerde. De erfgenamen van de kinderloos gestorven Sara verkochten 't Hof in 1809 aan baron Collot d'Escury. Rentmeester en welgesteld agrariër Arie Louter nam het in 1834 over. Tot 1939 zou deze familie er wonen en boeren.

 

de opkamer

Toen braken roerige tijden aan voor het huis; er werd flink verbouwd, een nieuwe kap met vier schoorstenen moest het huis geschikt maken voor vier gezinnen. Het verval zette door, zeker als het huis in de naoorlogse jaren gebruikt wordt als doorgangshuis in het kader van de woningnood. Op 17 oktober 1962 werd het historische pand aangekocht door de Stichting Streekmuseum Hoeksche Waard. Onder de bezielende leiding van de eerste conservator drs. J.E. de Rooy, brachten bewoners van de gehele Hoeksche Waard een fraaie collectie erfgoed bijeen.

 

 

Hoftuin - Mien Ruystuin

 

Museum/Gebouwen en Tuinen - de Hoftuin't Hof van Assendelft omvat een fraaie tuin met kleine boomgaard. Hierin staan planten en vruchtbomen uit vroeger tijden zoals Kleipeer, Armgaard en Bellefleur. De tuin is één van de laatste ontwerpen van de befaamde tuinarchitecte Mien Ruys (1904-1999) en wordt volledig in haar stijl onderhouden door een enthousiaste groep vrijwilligers.

 

De tuin is in 1995 door Mien Ruys getekend en stukje bij beetje aangelegd. Op 31 oktober 1997 heeft de commissaris der Koningin van de provincie Zuid-Holland de tuin geopend. 

 

Lees meer: Hoftuin - Mien Ruystuin

Watertoren Heinenoord

 

Museum - Gebouwen - Watertoren Heinenoord

Deze watertoren, gebouwd in 1910, is de kleinste watertoren van Nederland die in gebruik is geweest bij een waterleidingbedrijf. Als hulptoren dan, want het drinkwater werd er namelijk vanuit Oud Bijerland naar toe gepompt. De toren bestaat uit drie etages waarvan de bovenste, het reservoir, een stalen tank is. De inhoud bedroeg 50 m3.

 

Tot 1950 is hij in gebruik geweest voor de drinkwatervoorziening.

Voor een symbolische prijs is de toren in 1979 in handen gekomen van dhr. J. Overweel, voormalig bestuurslid van de Stichting Streekmuseum Hoeksche Waard. Met vrienden en kundige vrijwilligers werd in 1984 de renovatie tot stand gebracht. In 1996 schonk dhr. Overweel de toren aan het Streekmuseum.

 

Inmiddels is het ook een Rijksmonument en onderdeel van het industrieel erfgoed. De watertoren is sinds september 2016 geen eigendom meer van Museum Hoeksche Waard. De heer Ad Los en Monique Ubaghs uit Rijsoord hebben zich ontfermd over het gebouw en zijn bezig het te restaureren en een passende nieuwe functie te geven.  

Lees meer: Watertoren Heinenoord