BgMax

Stamboomonderzoek

Genealogie

 

In het Cultuurhistorisch Documentatiecentrum (studiezaal) van Museum Hoeksche Waard kunt u tijdens de openingstijden terecht voor het doen van onderzoek naar Hoeksche Waardse voorouders. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken. Kijkt u wel even op deze website, want soms is de studiezaal gesloten in verband met een evenement.

Sinds 1968 zijn tal van bronnen door vrijwilligers toegankelijk gemaakt. In deze bronnen staan gegevens over mensen die in de Hoeksche Waard hebben geleefd. Deze gegevens kunt u inzien om onderzoek te doen naar recente generaties voorouders. Maar misschien wilt u verder gaan en proberen zoveel mogelijk familieleden te vinden en daarvan een stamboom op te stellen.

 

Unieke collectie

 

Het internet is een zeer veel gebruikt middel bij het zoeken naar voorouders. Het gaat snel en gemakkelijk. In onze computerbestanden, microfiches en kaartsysteem (2,5-3 miljoen kaartjes!) zijn bronnen opgenomen die u niet op het internet zult vinden, onder andere: rechterlijke, kerkelijke, gemeentelijke en polderarchieven. In de gegevens uit deze archieven kunt u belangrijke aanknopingspunten vinden om aansluiting te krijgen met andere personen met de familienaam die u aan het uitzoeken bent. Door de bewerking van deze bronnen en de grootte ervan, mag onze collectie gerust uniek worden genoemd.

Nog steeds worden bronnen toegankelijk gemaakt door vrijwilligers van de afdeling Genealogie & Streekhistorie. Daarom hoeven de oude en voor niet-geoefenden vaak onleesbare handschriften geen beletsel meer te zijn om te proberen ook de oudste Hoeksche Waardse voorouder te vinden. Sommige bronnen gaan terug tot de 16e eeuw. Een aantal bronnen is in originele vorm via (papieren) kopieën of foto's op de computer te raadplegen.

Sinds 2003 worden de gegevens uit de bronnen niet meer aan het kaartsysteem toegevoegd, maar in computerbestanden opgenomen. De gezamenlijke bestanden kunnen door middel van een zoekprogramma in één keer worden doorzocht. 

Lees meer: Stamboomonderzoek