BgMax

Uniek Tafereelbehang

Panorama behang

 

Bijzonder is het bijna 200 jaar oude panoramabehang in de salon op de begane grond. Koos Overwater uit Strijen Sas schonk het panoramabehang in 1968 bij de opening van het streekmuseum. Rond 1830 kocht zijn voorvader het tafereelbehang bij de firma Zuber & Cie in Frankrijk. Daar waren meer dan tweeduizend gegraveerde houten blokken nodig om het tafereel van de Griekse Onafhankelijkheidsstrijd op dertig rollen papier te drukken. Hoewel het behang zeer fraai was, verkocht Jean Zuber maar enkele van deze kostbare series. Dat maakt de overgebleven exemplaren zeer zeldzaam. Naast het panoramabehang in ’t Hof van Assendelft zijn er nog drie van bekend: in Duitsland, Griekenland en Zweden.

 

Tafereelbehang 1830 MuseumHW  onderwerp internationaal symposium

 

Het historische tafereelbehang uit 1830 dat de wanden siert van de salon in ’t Hof van Assendelft te Heinenoord was onderwerp op een internationaal symposium in Den Haag. Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) en de Stichting Historische Behangsels en Wanddecoraties in Nederland organiseerden samen een studiedag voor kunsthistorici over waardevol historisch papierbehang. De zeldzame behangselreeks van het MuseumHW stond daarbij centraal staan. De Fransman Dr. Bernard Jacqué van de Universiteit Haute-Alsace in Mulhouse, tevens directeur van het Behangselmuseum in Rixheim, heeft het Heinenoordse panoramabehang vanuit kunsthistorisch gezichtspunt bespreken. De Engelse papierrestaurator Thomas Brain, die  samen met Monique Staal van XL Papier het bijna twee eeuwen oude behang in het MuseumHW heeft geconserveerd, gaf een lezing over zijn werkwijze. Hij liet zien hoe het tafereelbehang tot 1952 hing in de voorkamer van het historische Post- en Veerhuis, tevens rentmeesterswoning van de familie Overwater te Strijensas en hoe het voor en na de restauratie in ’t Hof van Assendelft in Heinenoord werd tentoongesteld.

 

Tafereelbehang 2Jacobus Overwater bestelde in 1830 de behangselreeks ‘Les Vues de la Grèce Moderne ou Les Combats des Grecs’ voor de representatieve voorkamer van zijn woning aan de Buitendijk bij de haven te Strijensas. Overwater vervulde als Rijkspostmeester bij de paardenpostdienst in het Departement van de Monden van de Maas in de route Antwerpen-Amsterdam een belangrijke overheidsfunctie. Daarnaast was Overwater een vooraanstaande landbouwer, rentmeester van de Gorzen en Aanwassen van den Lande van Essche, bestuurslid van enkele omliggende polders en van de schutsluis (het sas). Tot 1850 was hij tevens burgemeester van de tot dan zelfstandige gemeente Strijensas. Het tafereelbehang, een soort stripverhaal over de Griekse vrijheidsstrijd, waarbij Griekenland als bakermat van de Westerse beschaving en democratie in 1827 zegevierde, was in die tijd zeer actueel. Het behang werd door een Dordtse handelaar vanuit Rixheim in de Elzas geïmporteerd. Daar stond de Franse behangfabriek Zuber & Co., waar de voorstelling door de kunstenaar Deltil is ontworpen. De taferelen zijn op 30 rollen papier handmatig gedrukt met behulp van 2008 gegraveerde houten drukblokken en 18 verschillende kleuren temperaverf.

 

Nu vertelt Leen Overwater over het behang in zijn ouderlijk huis te Strijensas: ‘Mijn moeder wilde in 1952 het huis wat moderniseren. Zij wilde van het “oorlogsbehang” - zoals zij het noemde af. Mijn vader Koos Overwater wist dat het behang een bijzondere waarde had. Hij liet het behang zorgvuldig afnemen en bewaarde het op zolder, waardoor het in 1953 voor waterschade is gespaard. Toen het museum vijftien jaar later in het Hof van Assendelft werd gevestigd, schonk hij het behang aan het museum.’