Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Per 1 juli 2021 bestaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De wet is bedoeld om wanbestuur, slecht financieel beheer, falend toezicht, misbruik van positie en andere ongewenste situaties binnen besturen te voorkomen.

 

De stichting Vriendenkring Museum Hoeksche Waard voldoet aan de eisen gesteld in deze wet. Dit blijkt uit: 

 • De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, in de statuten is ook het bestuursmodel opgenomen.
 • Financiële afspraken en procedures zijn gemaakt en naleving wordt gecontroleerd.
 • Regelmatig vindt overleg plaats tussen de bestuursleden. Hiervan wordt een verslag gemaakt.
 • De jaarverslagen, zowel het financiële als het inhoudelijke, zijn beschikbaar via de website.
 • Verder is in de bestuursvergadering van 3 juni 2021 vastgesteld dat
  • Bestuursleden die een persoonlijk belang hebben bij te behandelen zaken of onderwerpen, zullen niet deelnemen aan de beraadslagingen.
  • De in de wet voorgestelde jaarlijkse aanwijzing van een (rechts)persoon die de stichting kan vertegenwoordigen mochten alle bestuursleden overleden of vertrokken zijn, wordt opgevolgd.
  • De gewenste aanpassingen worden meegenomen bij de eerstvolgende statutenwijziging.

Boerderij Oost-Leeuwenstein
Dorpsstraat 13
3274 BB Heinenoord
Tel. 0186-601535

't Hof van Assendelft
Hofweg 13 (ook postadres)
3274 BK Heinenoord
Contact

Privacy statement en cookiebeleid 

@ Museum Hoeksche Waard

KvK 41118538
NL36RABO0351102450

Boerderij Oost-Leeuwenstein is geheel rolstoeltoegankelijk, ‘t Hof van Assendelft gedeeltelijk, daar is een traplift. In beide gebouwen is een invalidentoilet.