Stamboom- en huizenonderzoek

Wie waren uw voorouders? Waar woonden zij? Wat deden zij voor de kost? Welke bezittingen hadden zij? Stamboomonderzoek kan antwoord geven op deze vragen.

 

Vanaf de oprichting van Museum Hoeksche Waard in 1968 zijn tal van Hoeksche Waardse archieven door zeer vele vrijwilligers toegankelijk gemaakt. Dat heeft onder meer geresulteerd in een uniek kaartsysteem van 2,5 à 3 miljoen kaartjes, alfabetisch geordend op familienaam. Het kaartsysteem wordt niet meer aangevuld, nieuwe gegevens worden digitaal toegevoegd. Belangrijke bronnen zijn de Burgerlijke Standsakten, kerkelijke, rechterlijke en gemeentelijke archieven.

 

Ook zijn archiefstukken uit de polder- en gaarder- (belasting)archieven getranscribeerd, dat wil zeggen overgeschreven in leesbare tekst. Van sommige plaatsen gaan deze archieven terug tot de 16e eeuw!

 

In onze bibliotheek met genealogieën, in het kaartsysteem, op computerbestanden en in enveloppen op familienaam bevindt zich een enorme hoeveelheid genealogische gegevens. Wilt u onderzoek doen naar uw voorouders, dan kunt u in het Documentatiecentrum deze gegevens inzien.

 

U kunt thuis al nagaan wat er in de studiezaal aanwezig is via de catalogus van de Streekgenealogie. Mogelijk is er zelfs al een publicatie over uw voorouders aanwezig!

Tips

Verzamel namen en data via oudere familieleden en zoek naar documenten (trouwboekjes, eigendomsbewijzen) en geboorte-, trouw- en rouwkaarten. De Burgerlijke Stand is namelijk over de periode van de laatste 100 jaar (geboorten), 75 jaar (huwelijken) en 50 jaar (overlijden) niet openbaar. Mogelijk heeft u deze gegevens nodig om die perioden te overbruggen en om aansluiting te krijgen met in onze gegevens voorkomende familieleden.

 

Heeft u genealogische gegevens in de vorm van een boek, een digitaal bestand of andere vorm en ziet u deze niet in onze online databank staan, stel ze ter beschikking aan Museum Hoeksche Waard! Bezoekers van het Documentatiecentrum kunnen hier zeer mee geholpen zijn.

Familieberichten

Museum Hoeksche Waard heeft een collectie familieberichten die in het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard, IJselmonde en Putten (en voorgangers) en in Het Kompas waren opgenomen. Deze familieberichten werden tot begin 2003 uitgeknipt en op kaartjes geplakt. In ladekasten opgeborgen waren (en zijn) ze in de studiezaal van het museum te bekijken. Deze collectie advertenties wordt gescand, bewerkt en in delen toegevoegd aan een databank die te raadplegen is via onderstaande link. Mede met behulp van deze gegevens kunt u een begin maken met het vinden van uw voorouders. Eventuele aanvullende gegevens kunt u vinden in de genealogische in het Documentatiecentrum.De advertenties beslaan voornamelijk de periode 1890 – 2003.

 

Voor een klein deel bestaat de collectie uit andersoortige berichten, zoals aankondigingen, meldingen en dankbetuigingen, die uit historisch of genealogisch oogpunt ook interessant voor onderzoekers kunnen zijn.

Naast de hiervoor genoemde collectie beschikt het Documentatiecentrum over een zeer grote collectie familieberichten verzameld door de heer C.L. van Es van der Have uit Puttershoek. Deze collectie bestaat uit advertenties geknipt uit diverse landelijke kranten in de periode van juni 1945 tot het midden van de jaren ’70 en uit een aantal advertenties van eerdere en latere jaren. Deze collectie wordt ook gescand en opgenomen in de databank.

Beide collecties zijn doorzoekbaar. Er worden steeds advertenties aan de databank toegevoegd, maar u hoeft niet te wachten tot alles is opgenomen: beide collecties zijn in het Documentatiecentrum in te zien!

Huizenonderzoek

De meeste bezoekers van het Documentatiecentrum zijn geïnteresseerd in hun voorouders. Hierover zijn veel gegevens beschikbaar. Een volgende stap in het onderzoek is veelal de vraag waar deze voorouders woonden. Vaak is het lastig om hierover iets te vinden.

Om onderzoekers, en anderen die meer over de geschiedenis van hun eigen huis of ander gebouw willen weten, te helpen is een Huizenbank opgezet. Hierin worden meerdere gegevens van huizen, boerderijen en andere gebouwen in de Hoeksche Waard opgenomen. Meestal ook de namen van eigenaren en bewoners. Dit alles vóór het jaar 1960. Er is geprobeerd om de informatie van de gebouwen van een foto voorzien.

De Huizenbank is recent opgezet. Er is nog heel veel inspanning en tijd nodig om een redelijk compleet overzicht te krijgen, maar er wordt hard aan gewerkt.

Boerderij Oost-Leeuwenstein
Dorpsstraat 13
3274 BB Heinenoord
Tel. 0186-601535

't Hof van Assendelft
Hofweg 13 (ook postadres)
3274 BK Heinenoord
Contact

Privacy statement en cookiebeleid 

@ Museum Hoeksche Waard

KvK 41118538
NL36RABO0351102450

Boerderij Oost-Leeuwenstein is geheel rolstoeltoegankelijk, ‘t Hof van Assendelft gedeeltelijk, daar is een traplift. In beide gebouwen is een invalidentoilet.