Archieven

Museum Hoeksche Waard bezit een aantal archieven van personen en organisaties in de Hoeksche Waard. De stukken die niet tot een bepaald archief behoren zijn opgenomen in het verzamelarchief.
De beschrijvingen van alle individuele archiefstukken treft u in het Archief Beheer Systeem aan. De stukken zelf zijn raadpleegbaar in de studiezaal. 

 

Personen en families
Cornelis Leendert van Es van der Have
Familie Leeuwenburgh
Hermanus Adam Korteweg
Laurens Huisman

 

Maatschappelijke organisaties
Het Groene Kruis in de Hoeksche Waard
Stichting Unie van Vrijwilligers, afdeling Cromstrijen
Kolenbond Eigen Hulp

Landbouw en water
Vereniging Nationaal Comité voor Brouwgerst, later Stichting Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier – T.N.O
Vlasindustrie (diverse organisaties)
Proefboerderij Stichting Zuid-Hollandse Eilanden
Coöperatieve groente- en fruitveiling Hoeksche Waard en Omstreken
NV Oud-Beijerlandsche Hoogdruk Waterleidingmaatschappij

Cultuur en onderwijs
Culturele Raad Hoeksche Waard
De Boekerij
Nederlandse Bond van (Boerinnen en) Plattelandsvrouwen / NBvP Vrouwen van Nu
Vereniging van Oud-leerlingen van Landbouwonderwijsinstellingen in de Hoeksche Waard

Bestuurlijke organisaties
Polder Oud-Beversoord
Ambachtsheerlijkheid Cillaarshoek, aanvulling

Transcripties

Vrijwilligers van het Documentatiecentrum van Museum Hoeksche Waard hebben in de afgelopen jaren transcripties gemaakt van archiefstukken uit onder meer oud-rechterlijke archieven, polderarchieven, notariële archieven maar ook uit kerkarchieven.

De archieven zijn afkomstig uit verschillende plaatsen in de Hoeksche Waard. Hiermee zijn de teksten voor iedereen leesbaar én direct doorzoekbaar geworden. De transcripties kunnen van elkaar verschillen. Sommige zijn letterlijk overgenomen en andere transcripties zijn meer een samenvatting van de tekst.

Boerderij Oost-Leeuwenstein
Dorpsstraat 13
3274 BB Heinenoord
Tel. 0186-601535

't Hof van Assendelft
Hofweg 13 (ook postadres)
3274 BK Heinenoord
Contact

Privacy statement en cookiebeleid 

@ Museum Hoeksche Waard

KvK 41118538
NL36RABO0351102450

Boerderij Oost-Leeuwenstein is geheel rolstoeltoegankelijk, ‘t Hof van Assendelft gedeeltelijk, daar is een traplift. In beide gebouwen is een invalidentoilet.