Boeken te koop in de museumwinkel

De Canon van de Hoeksche Waard

 

Onder redactie van Willy Spaan en Rein van der Waal is met vierentwintig andere schrijvers gewerkt aan vijftig hoofdstukken, vensters genoemd, die een doorkijkje geven op de belangrijkste gebeurtenissen, tijdsbeelden, activiteiten en personen in bepaalde perioden vanaf 2500 jaar voor Christus tot heden. In vijftig boeiende verhalen, die los van elkaar gelezen kunnen worden, wordt de geschiedenis van de Hoeksche Waard en van Tiengemeten vlot verteld en met 500 illustraties in beeld gebracht.

De vaak onthullende en nooit eerder gepubliceerde verhalen zijn gebaseerd op historisch onderzoek. Het is een met vaart geschreven en rijk geïllustreerd standaardwerk voor een breed publiek. Het kloeke boek is een prachtig cadeau om te krijgen of te geven en een absolute must-have voor de liefhebber.

Prijs: € 34,50

De Barendrechtse brug

 

De Barendrechtse brug (1988-1969) was eerst een rustige doorgangsweg. In de jaren zestig nam het autoverkeer toe en kwamen de eerste files. De brug werd een te groot obstakel voor het verkeer. De Heinenoord tunnel bood toen uitkomst. Voor Barendrechters en Hoeksche Waarders zijn de herinneringen aan de brug 50 jaar na de sloop nog springlevend. Het was meer dan een verbinding tussen twee eilanden. Het blijkt uit hun verhalen, anekdotes en foto’s in dit boek.

Prijs: € 19,95

Oorlog in de Hoeksche Waard

 

Het boek ‘Oorlog in de Hoeksche Waard 1940 – 1945’, waaraan vijf schrijvers mee hebben gewerkt, is een prachtig document geworden over de geschiedenis van de oorlog in de Hoeksche Waard. In vijf hoofdstukken (Strijd in de Hoeksche Waard, Dagelijks leven onder de bezetting, De Joden, Het verzet in de Hoeksche Waard en Onder water, over de inundatie en evacuatie) wordt het verhaal van de oorlog gedetailleerd verteld. Ook persoonlijke verhalen over onder meer onderduik, verraad en liquidatie, de Vijf van Greup, het monument “Moeder” kunt u in dit boek lezen.

(Het boek is een parel van regionale geschiedschrijving. Ad van Liempt)

Prijs: € 17,95

De krant van mijn grootouders door Frans van der Straaten

 

In 1878 kreeg deze streek voor het eerst een eigen krant. Wat die krant vanaf dat jaar als nieuws bracht is de bron geworden van 'De krant van mijn grootouders'. De jaren tussen 1878 en 1978 vormden een boeiend tijdvak voor ons land en voor de Hoeksche Waard. Het eiland kwam uit zijn isolement door de bouw van de Barendrechtse Brug en de stoomtram van de RTM (het zogenaamde 'moordenaartje'). Heel wat aspecten van het dagelijkse leven ondergingen veranderingen. Er kwam waterleiding, gasvoorziening en elektriciteit. Hoe beleefde men al die veranderingen? Hoe kwam men de beide Wereldoorlogen door? Op deze en andere vragen heeft de schrijver van dit boek geprobeerd een antwoord te geven door het leven van alledag te beschrijven aan de hand van krantenberichten.

Prijs: € 19,95

Sara, vrouwe van Heinenoord.

 

Het verhaal over Sara Louisa du Faget van Assendelft gaat over vervlogen tijden en deftigheid die niet meer bestaat.

In deze publicatie wordt gepoogd om haar contouren uit de nevelen van de tijd naar voren te halen.

Prijs: € 2,50

t’ Hof van Assendelft

 

Het 250 jaar oude Hof van Assendelft is bevolkt geweest door een bonte stoet van kleurrijke persoonlijkheden. In dit boekje worden verhalen verteld over het gebouw, een baron, rentmeesters en andere bewoners van dit fraaie pand. Als de muren konden spreken…….

 

Prijs: € 2.50

Zôô grôôs azz 'n bezem

 

Alweer het vijfde verhalenboek geschreven door de dialectgroep van Museum Hoeksche Waard. Naast verhalen uit de Hoeksche Waard zijn er ook 10 gedichtjes vertaald uit de boekjes Poepelegointjes en Op 't Huisie welke oorspronkelijk in het West – Fries zijn geschreven.

 

Prijs: € 9,95   

Gewone mensen in vroeger tijd door Harry Aardoom

 

Korte verhalen uit de akten in de archieven van de Hoge Vierschaar

van Zuid-Holland, van “de Hooge Vierschaer der heerlyckheijt van Strijen”, en van het

Gerecht van Dordrecht, “de Camere Judiciale der stadt Dordrecht”.

Naast Gewone mensen in vroeger tijd hebben wij ook Justitieklanten in vroeger tijd en het laatste boek uit deze serie Mededogen in vroeger tijd in onze winkel te koop.

 

Prijs: € 14,95

Hoekschewaerse dialect

 

Geschreven door de dialectgroep van Museum Hoeksche Waard.

In ‘Hoekschewaerse Durrepetocht’ vindt u verhalen, verhandelingen, vraaggesprekken, gedichten en een toneelstuk. Het boek gaat vergezeld van een DVD.

Het Woordenboek spreekt voor zich.

 

Prijs:

Per stuk kosten de boeken € 10,00

Samen kosten ze slechts € 15,00

Een zee van water

 

Februari Vloed 1953 over de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht

 

door Rien Allewijn

 

Een gedetailleerde beschrijving van het gebeurde tijdens de watersnoodramp in 1953 op de twee eilanden.

 

 Prijs: € 2,50

Boerderij Oost-Leeuwenstein
Dorpsstraat 13
3274 BB Heinenoord
Tel. 0186-601535

't Hof van Assendelft
Hofweg 13 (ook postadres)
3274 BK Heinenoord
Contact

Privacy statement en cookiebeleid 

@ Museum Hoeksche Waard

KvK 41118538
NL36RABO0351102450

Boerderij Oost-Leeuwenstein is geheel rolstoeltoegankelijk, ‘t Hof van Assendelft gedeeltelijk, daar is een traplift. In beide gebouwen is een invalidentoilet.